Kokkärra m/CFS

Kokkärra m/CFS 43

Sista biten hem. Östersund -Malmö med lastbil.

Under andra världskriget såg våra myndigheter med fasa på verkningarna för civilbefolkningen av flygkriget i Europa och bombningarna av de tyska städerna. Man bestämde att våra större städer skulle evakueras vid ofred. Alla innevånare utom de som hade för samhället nödvändiga arbeten skulle evakueras till landsbygden. Man skall ju komma ihåg att vårt samhälle såg annorlunda ut. Mängden innevånare i våra städer var mycket mindre och landsbygden var levande på ett helt annat vis än vi ser idag. Detaljerad planering gjordes för var alla människor i olika stadsdelar skulle ta vägen, hur transporter med tåg och buss skulle anordnas samt hur dessa skulle försörjas. För att hantera detta skapades Statens Utrymmningskommission 1940 och lydde under socialdepartementet. Ett av de problem som behövde lösas var frågan om utspisning av tusentals människor på väg från sitt hem och som väntar på transport i kanske många timmar. Dessa människor flyr kanske  från en delvis redan förstörd stad. En åtgärd var att genom myndighetens försorg kunna tillaga mat fältmässigt och kunna utspisa denna i stadsmiljö. Kommissionen la därför en beställning på en variant av det framgångsrika och väl beprövade Alfa Fältkök men med mycket större kapacitet.

Utspisning vid Södertälje Skyttegilles 60 års jubileum 1948

Fältkock Wibom någon gång på 80-talet

1944 bildades Civilförsvarstyrelsen genom sammanslagning av Luftskydsinspektionen och Utrymningskommissionen. Genom försvarsbeslutet 1992 avvecklades gradvis civilförsvaret som del av totalförsvaret men ännu under 80-talet övade civilförsvaret med kokvagnen som blev orange tio år tidigare. Stora utrymningsövningar gjordes med tusentals människor som flyttades från staden. Bilden nedan är från 23 April 1961. På denna länk kan du läsa om en sådan övning i en text av Henrik Henriksson.

Bild Valdemar Henriksson http://www.hesselby.com/strand/utrymning.html

Här kan  du läsa en portionsstat  från 1940 för evakuerade som internerats      Portionsstat och matsedel 1940 Kärran heter Kokkärra m/cfs 43, men kallas ofta Stora Alfa. Namnet kommer från det mindre Alfa Fältkök som finns beskrivet på denna hemsida. Detta kök tillverkades av Alfa Laval i Solna. Alfa Laval köpte företaget Svenska Stålpressningsaktiebolaget i Olofström som var specialister på stålpressning i större format. Det är förresten samma företag som idag är Volvo i Olofström.   Tillverkningen av kokkärra till Statens Utrymningskommission lades där och 150 stycken  levererades 1944 och har då en gryta på 300 liter och förmåga att leverera 200 liter varmvatten i en inbyggd vattenvärmare som använder ånga i en värmeslinga från grytans vattenmantel. Kapaciteten är officiellt: 8 kokomgångar (2400 liter) = 4500 portioner/dygn. Vagnen fungerar tekniskt enligt följande. Grytan som är fast, omslutes av en vatten/glykolfylld mantel som värms från en eldstad som eldas med ved. Vattnet i manteln står under tryck och får följaktligen en temperatur på över 100° grader (112°). Ett system med en främre expansionstank med förbindelse genom en på vagnens topp placerad ångdom reglerar vattenvolymen när mantelns vatten ombildats till ånga och då trycker ut överskottsvattnet till expansionstanken. Temperaturen i manteln måste vara högre än 100° grader annars är det inte möjligt att få grytan i kok. Förbindelsen mellan ångdomen och vattenmanteln går i en lång spiralslinga genom varmvattentanken som även rökröret med de heta förbränningsgaserna bidrar till att värma upp.     Expansionskärlet har en flottör som står i förbindelse med spjället i skorstenen. När mantelns vatten stiger upp i expansionskärlet stiger flottören och stänger spjället som då dämpar draget genom skorstenen och  energitillförseln begränsas. När grytan svalnar, kondenserar ångan i manteln, ett undertryck uppstår och vattnet i expansionskärlet sugs tillbaka och fyller upp manteln. Genom flottören ökas då fyren igen. Mellan expansionstanken och varmvattentanken sitter ett tillbehörsskåp men en lucka på var sida.           Tyvärr vet jag inte vad som skall sitta i de fyra hållarna. En tratt finns för att fylla på vatten/glykol blandning i manteln. Askraka osv.           De två vattentankarna är åtkomliga  genom var sin lucka på ovansidan.

Påfyllnad varmvattentank

Fotstöd

Grytans avtappning

Ett antal kikkranar gör att hela systemet kan tömmas på vatten. På vänstra sidan framför hjulet sitter ett vred till avtappning av varmvatten och baktill sitter en stor kikkran för avtappning av grytan.Vid uppställning kan dragstången enkelt tas av.

Stödben med fällbart fotstöd

Dragstången har en kulhandske för 60 mm kula och dragögla. Stödben kan sänkas ned, ett fram och två bak. De bakre stödbenen har ett nedfällbart fotstöd. Skorstenen fälls ner och säkras med en sprint. Kärran saknar belysning.

Säkerhetsventil på locket till grytan

Det stora locket är balanserat med två stora fjädrar, så det väger nästan inget när det öppnas eller stängs.

Detalj CFS

Däck från Gislaved 1951

CFS- Civilförsvarsstyrelsen