Alfa fältkök

Det vi idag kallar Lottakåren grundades den 10 september 1924 och antog namnet ”Föreningen Stockholms Landstormskvinnor”. Förebilden kom från Finland och dess skyddskårer som unders sin kamp för självständighet från Ryssland även bildade en kvinnlig skyddskår  under namnet Lotta Svärd 1918.

I Sverige hade försvaret efter första världskriget drastiskt minskat i storlek. Det skulle ju aldrig mer bli krig…. Försvarsviljan var dock betydande bland befolkningen och ur denna folkliga vilja att engagera sig bildades Landstormen eller det vi idag kallar Hemvärnet.

En av de brister Landstormen drogs med var att man saknade resurser för sin förplägnad. De Landstormssoldater som utbildades skulle alla ha stridande uppgifter. I tiden låg nu en förändrad attityd hos många kvinnor som började se sig som  delaktiga även i landets försvar.

Vid denna tid var det fortfarande vanligt att såväl Armén som Landstormen använde kittlar i kokgropar med öppen eld för att laga mat i. Detta förekom långt in på 1930-talet.

De kokvagnar som fanns reserverades för Armén.

En ny fältspis behövdes och anskaffningen av en sådan drevs av Landstormskvinnorna och företaget Alfa Laval.

Pages 1 Alfa_tvättgryta_01_03_1939Vid denna tid var tvättmaskinen inte uppfunnen. Tvätten koktes i stora vedeldade tvättgrytor. Alfa Laval hade i Solna, Stockholm en tvättmaskinsavdelning som tillverkade just sådana vedeldade tvättgrytor. I städerna var de ofta gaseldade om stadsgas fanns att tillgå.

Resultatet blev, Alfa Fältkök som till sin undre del är en vedeldad tvättgryta (utan själva grytan). I stället för tvättkärlet har den fått en överbyggnad i aluminium som användas som gryta på 85 liter eller halvfull med vatten fungerar som ett vattenbad till innergrytan på 55 liter. Kokning i vattenbad var en utmärkt idé då välling, risgröt, varm mjölk med smörgås var vanligt fältkost och lätt att bränna vid. Senare  tillkom även en stor grund stekgryta/stekplåt.

Pages 1Alfa fältkök broschyr Finland

 

 

Alfa_tvättgryta_01_03_1939.pdf

Alfa fältkök broschyr.pdf

Alfa Fältkök har använts i Sverige, Finland, Norge (Danmark?) och är tillverkat i massor av exemplar.

Finsk förplägnadslotta under vinterkriget

Finsk förplägnadslotta under vinterkriget 1939-40

 

Det exemplar jag har är renoverat och jag tackar  Lasse A för att han stoppade Hemvärnet från att skrota det och hörde av sig till mig i stället. Spisens fyrbox var helt upprostad och skorsten och stekjärn saknades, Även fötterna är nya och är liksom spisen i originalfärg.

IMG_7336IMG_7338 IMG_7337

25 liter risgrynsgröt

25 liter risgrynsgröt