koKkärror

-Vagnar har två axlar och fyra hjul      Kärror har en axel och två hjul-

Kokkärra m/46

Kokkärra CFS/43

Bandvagnskokkärra 121

Italiensk kokkärra