koKkärra m/46

Kokkärra m/37cropped-Kokvagnsemblem_500ppi.jpg

Text ur Kokl , kokinstruktion för Armén 1961 Spisen har isolerade väggar. Den har endast en härd och plats för två stycken kokkittel stor (62liter). Om kittelhålsjärn används får två små kittlar (24liter) plats i stället för varje stor. På ömse sidor om spisen undre del finns ett öppet rum med plats för omrörare och för ved , som skall torkas. Skorstenen består av en undre, fast del med spjäll och övre, skjutbar del med med rökhuv och upphängningskrok för lyckta. Då den övre delen är helt nedskjuten, stänger rökhuven till den undre delen. I uppskjutet läge hålls överdelen fäst vid underdelen med ett lås. Vrider man överdelen ungefär en tredjedels varv, kan den frigöras från underdelen. Framtill under skorstenen finns ett torkrum för ved. På lådlocket i kärrans främre del finns  plats för två isolerlådor. På högra delen av kärran finns en fast vedlåda med tvådelat fack. Kärran är försedd med stöttor, som kan användas, då den skall ställas upp på kokplats.

Kokkärra m/46 Kokkärra m/46 är en kokkärra m/37 som försetts med gummihjul, stänkskärmar och dragbygel, så att den kan kopplas till motorfordon. Dragbygeln kan bytas ut mot ett par rörskalmar för hästdragning.

Nedan följer bilder på den kokkärra m/46 jag har.

nr-278.II    1941

Stekplåten från Thermiaverken i Arvika

M/37 är ju en hästdragen kärra. Så även denna. Det fjädrande fästet (svengel) för hästens draglinor sitter på plats och traktordraget tas lätt av genom att dra ut en låssprint, sedan monterar man skaklarna och spänner för. Det fanns hästar i trossen långt in på 50-talet.

Februari 2018 och kallt ute!

Under evenemanget Drömljus i Helsingborg lagade jag 120 liter soppa.

Jonathan P fick vara kökshandräckning.